Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Peacen.pax
энх тайван
Inner peace - дотоод амар амгалан