Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Petrine ministry
Петрийн үйлчлэл