Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Pentecostn.Pentecoste
Пэнтикост
Тодорхойлолт:(грек үг pentecoste = Амилалтын дараах “тавь дахь” өдөр): Синаи уулан дээр Тэнгэрбурхантай байгуулсан эвслийн гэрээний үйл явцыг ёслон тэмдэглэдэг израильчуудын анхны баяр юм. Иерусалим дахь Пэнтикостын өдрийн үйл явдлаар дамжуулан тэр нь Христийн сүсэгтний Ариун Сүнсний баяр болжээ.