Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Nonviolence
Хүчирхийллээс татгалзах