Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Transfiguration of Christ
Христийн Хувиргалт