Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Churches and Ecclesial communities
шашин болон шашинлаг чуулганууд
Тодорхойлолт:Газар дэлхий дээрх Христийн шашинтны олон бүлэг өөрсдийгөө “шашин” эсвэл “чуулган” хэмээн нэрлэдэг. Католик шашны ойлголтын дагуу Есүс Христийн үндсэн ёслолыг бүхлээр нь хамгаалан хадгалсан бүлгэм л “Шашин” хэвээр үлдсэн юм. Үнэн алдартны шашин (Ортодокс шашин) болон Дорнын шашнуудын байдлыг авч үзвэл, энэ нь үнэн юм. Протестант Шинэчлэлээс үүдэлтэй “шашинлаг чуулганууд”- ын доторх бүх үндсэн ёслол нь хамгаалагдаагүй байдаг.