Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Catholicity of the Church
шашны бүх нийтийн байдал