Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Father Confessor
наманчлалыг сонсогч санваартан