Тэнгэрлэг нигүүлсэл католик сүм (Эрдэнэт)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Орхон аймаг Баян Өндөр 3-р баг Уурхайчин 3-17 их ундарга төвийн 2 давхар
70352733

Талархал магтаалын мөргөл

Бямба: Сарнайн эрихэн залбирал 

Ням: 11:00 цаг

Оффис

Даваа гарагт амарна.

Мягмар - Пүрэв 09:30 - 18:00 цаг

Баасан гарагт амарна.