Тэнгэрлэг нигүүлсэл католик сүм (Эрдэнэт)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Орхон аймаг Баян Өндөр 3-р баг Уурхайчин 3-17 их ундарга төвийн 2 давхар
70352733

Талархал магтаалын Мөргөл

Мягмар - Баасан: 18:00-18:45 цаг

Ням: 10:30-11:20 цаг

 

Тогтмол үйл ажиллагаа

Бямба: Сарнайн эрихэн залбирал 18:00-18:45 цаг

Ням: Шашны хичээл 12:00 цаг