Ариун Гэр Бүл католик сүм (Улаанбаатар)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Улаанбаатар, Хан – Уул дүүрэг, 13-р хороо, 4-р хэсэг
99010093

Талархал магтаалын Мөргөл

Пүрэв: Талархал магтаалын Мөргөл 17:00 цаг

                Оратор 18:00 - 20:00 цаг

Баасан: Эхний болон гуравдугаар ням гарагт өрхүүдээр зочлох

                Талархал магтаалын Мөргөл 17:00 цаг

                Оратор 18:00 - 20:00 цаг

Бямба: Талархал магтаалын Мөргөл 10:30 цаг

                Хөгжмийн анги 11:45 цаг

                Гар урлал 13:00 –14:00 цаг

                Оратор 16:00 - 18:00 цаг

                Сарнайн эрихэн залбирал 18:15 цаг

Ням: Талархал магтаалын Мөргөл 10:30 цаг

          Шашны сургалтын анги 11:45 – 12:45 цаг

          Оратор 13:00 - 14:30 цаг