Гэгээнтэн Томас Аквинагийн католик сүм (Улаанбаатар)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их Сургуулийн гудамж 11-1 (Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн дэргэдэх хойд чиглэлийн автобусны буудал дахь ХХБ-аар баруун эргээд, 2 давхар хашаатай барилга)
99291489, 86921286

Талархал магтаалын мөргөл

Даваа гарагт амарна.

Мягмар 19:30 цагт

Лхагва 19:30 цагт

Пүрэв 18:00 цагт 

Ням 10:00 цагт 

Оффис

Даваа гарагт амарна.

Пүрэв гарагт 10:00 - 19:00 цаг

Бусад өдөр 10:00 - 18:00 цаг