Гэгээнтэн Томас Аквинагийн католик сүм (Улаанбаатар)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их Сургуулийн гудамж 11-1 (Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн дэргэдэх хойд чиглэлийн автобусны буудал дахь ХХБ-аар баруун эргээд, 2 давхар хашаатай барилга)
70008809

Талархал магтаалын мөргөл

Даваа гарагт амарна.

Пүрэв 18:00 цагт (үргэлжлээд Эвхаристын шүтэн бишрэхүй) 

Ням 09:00 цагт англи хэлээр (08:30 цагт сарнайн эрихэн залбирал) 

        11:00 цагт монгол хэлээр (10:30 цагт сарнайн эрихэн залбирал,) 

Оффис

Даваа гарагт амарна.

Пүрэв гарагт 10:00 - 19:00 цаг

Бусад өдөр 10:00 - 18:00 цаг