Гэгээн София католик сүм (Улаанбаатар)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Улаанбаатар, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 10-р хороо, Оёдлын үйлдвэр 3-11
95953659, 88892715

Талархал магтаалын Мөргөл

Ням 11:00 цагт

Мягмар 16:00 цагт

Лхагва, Баасан 10:00 цагт

 

Тогтмол үйл ажиллагаа

Мягмар, Лхагва, Баасан: 13:00 цагт – шашны сургалт

Бямба: 11:00 цагт - Библи хуваалцал