Гэгээн Эх Мариа католик сүм (Улаанбаатар)

Дэлгэцэнд 1-2 (нийт 2)

Хаяг

Улаанбаатар, Хан –Уул дүүрэг, 2-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж
11344367, 11344364

Талархал магтаалын мөргөл

Мягмар 19:00 цаг (1-р сард байхгүй)

Лхагва - 11:00 цаг

Пүрэв - 19:00 цаг 

Баасан - 11:00 цаг 

Бямба - 14:00 цаг "Хайрын сургууль"

Ням - 11:00 цаг (монгол хэл), 17:00 цагт (солонгос хэл)

 

Тогтмол үйл ажиллагаа

Мягмар – Магтаалын залбирал (Мөргөлийн дараа)

Лхагва – Лежио Мариа хөдөлгөөний залбиралт уулзалт (солонгосчууд, Мөргөлийн дараа)

Баасан – Сар бүрийн эхний Баасан гарагт "Эвхаристын шүтэн бишрэхүй" 19:00 цагт 

Бямба – Хайрын сургууль (Мөргөлийн дараа), Сэйнт Винсентийн Нийгэмлэгийн залбиралт уулзалт 17:00 цагт

Ням -  Лежио Мариа хөдөлгөөний залбиралт уулзалт (монголчууд, Мөргөлийн дараа),

         Шашны сургалт (10:30 цагийн Мөргөлийн дараа)

 

Нийгмийн үйл ажиллагаа

Хогийн цэгт халуун хоол, цай түгээх: Пүрэв гараг бүр

Нийтийн халуун ус: Баасан гараг бүрийн 11:30-16:30 цагийн хооронд