Гэгээн Эх Мариа католик сүм (Улаанбаатар)

Дэлгэцэнд 1-2 (нийт 2)

Хаяг

Улаанбаатар, Хан –Уул дүүрэг, 2-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж
11344367, 91629182

Талархал магтаалын мөргөл

Мягмар 19:00 цаг 

Лхагва - 11:00 цаг

Пүрэв - 19:00 цаг 

Баасан - 14:00 цаг 

Бямба - 14:00 цаг "Хайрын сургууль"

Ням - 11:00 цаг (монгол хэл), 17:00 цагт (солонгос хэл)

Тогтмол үйл ажиллагаа

Баасан – Залуучуудын уулзалт 17:00 цагт

                 Сар бүрийн эхний Баасан гарагт "Эвхаристын шүтэн бишрэхүй" 19:00 цагт 

Бямба – Хайрын сургууль (Мөргөлийн дараа)

Ням -  Лежио Мариа хөдөлгөөний залбиралт уулзалт -16:00 цагт 

         Винсент бүлгэм (Мөргөлийн дараа)

         Шашны сургалт (Мөргөлийн дараа)

Нийгмийн үйл ажиллагаа

Хогийн цэгт халуун хоол, цай түгээх: Пүрэв гараг бүр

Нийтийн халуун ус: Баасан гараг бүрийн 11:00-15:00 цагийн хооронд