Энэрэнгүй Тэнгэрбурханы сүм (Төв аймаг, Зуунмод)

Мэдээлэл байхгүй байна.

Хаяг

Төв аймаг, Зуунмод
98907216

Талархал магтаалын Мөргөл

Мягмар 15:30 цагт

Пүрэв 15:30 цагт

Баасан 10:00 цагт

Бямба 18:00 цагт