Хэлсэн үг

2023-09-27
ПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Олон нийтэд хандаж хэлсэн үг
2023-09-04
ПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Сайн үйлстнүүдтэй хийх уулзалт, “Энэрэл нигүүлслийн өргөө”-ний нээлтийн ёслол
2023-09-03
ПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Талархал Магтаалын Ариун Мөргөл, Степпe Арена, УлаанбаатарПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Шашин хоорондын уулзалт
2023-09-02
ПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Хамба лам нар, санваартнууд, шашин дэлгэрүүлэгчид, сахилтнууд болон шашны хариуцлагатны ажилчидтай хийх уулзалтПАП ФРАНЦИСЫН МОНГОЛ УЛСАД ХИЙСЭН АПОСТОЛИК АЙЛЧЛАЛ, Хүндэт зочны дэвтэр – Төрийн ордон, Улаанбаатар
2022-03-29
Мариагийн Цэвэр Ариун Зүрхэнд даатган зориулах зан үйл - хамба лам нарт
2022-03-22
Дөч хоногийн цаг улирал 2022
2021-03-19
Эцгийн зүрх сэтгэлээр - Patris Corde
2013-11-06
Бараалхал 2013 он 11 сарын 06
2010-10-30
Бараалхал 2010 он 10 сарын 30