Бараалхал (Аudience)

2024-06-26
Мансууруулах бодисын хэрэглээ, хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөрт зориулсан Католик шашны сургаал номлол.
2024-06-19
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 4. Ариун Сүнс сүйт бүсгүйд хэрхэн залбирахыг зааж өгдөг
2024-06-12
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 3. “Бичвэр бүр Тэнгэрбурханы амьсгалснаар”
2024-06-05
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 2. “Салхи дуртай газраараа үлээдэг
2024-05-29
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 1. Тэнгэрбурханы Сүнс усны мандал дээгүүр элин хальж байлаа
2024-05-22
Гаж буруу ба эрдэм буян. 20. Төлөв даруу
2024-05-15
Гаж буруу ба эрдэм буян. 19. Энэрэл хайр
2024-05-01
Гаж буруу ба эрдэм буян. 17. Итгэл бишрэл
2024-04-24
Гаж буруу ба эрдэм буян. 16. Ариун Сүнс доторх хишиг ивээлт амьдрал
2024-04-17
Гаж буруу ба эрдэм буян 15. Хянамж болгоомж
2024-04-10
Гаж буруу ба эрдэм буян. 14. Чин бат
2024-04-03
Гаж буруу ба эрдэм буян. 13. Шударга ёс
2024-03-06
Католик шашны цуврал хичээл: Гаж буруу ба эрдэм буян. 10. Омог бардам
2024-02-28
Гаж буруу ба эрдэм буян: 9. Атаа жөтөө, их зан
2024-02-07
Гаж буруу ба эрдэм буян: 7. Уй гашуу
2024-01-31
Гаж буруу ба эрдэм буян: 6. Уур хилэн
2024-01-24
Гаж буруу ба эрдэм буян: 5. Хармын сэтгэл
2024-01-17
Гаж буруу ба эрдэм буян: 4. Хүсэл тачаал
2024-01-10
Гаж буруу ба эрдэм буян: 3. Ховдоглол
2024-01-03
Гаж буруу ба эрдэм буян: 2. Итгэлийн тэмцэл
2023-12-06
Сайн мэдээг түгээх хүсэл тэмүүлэл: 27 Ариун Сүнс
2023-11-15
Сайн мэдээг түгээх хүсэл тэмүүлэл: элч нарын хичээл зүтгэл. 26. Тунхаглал бол баяр баясгалан
2023-11-08
Сайн мэдээг түгээх хүсэл тэмүүлэл: итгэгч хүний идэвх зүтгэл. 25. Мадлен Делбрель. Үл итгэгчдийн дундах итгэлийн баяр баясгалан
2023-10-25
Сайн мэдээг түгээх хүсэл тэмүүлэл: Христэд итгэгчийн идэвх зүтгэл. 24. Славуудын элч нар Гэгээн Кирилл ба Гэгээн Мефодий
2023-10-18
Сайн мэдээг түгээх хүсэл тэмүүлэл: элч нарын хичээл зүтгэл. 23. Гэгээн Шарль де Фуко, олны нүднээс далд энэрэл хайраар цохилох зүрх
2013-11-06
Бараалхал 2013 он 11 сарын 06
2010-10-30
Бараалхал 2010 он 10 сарын 30