Хэлсэн үг

2024-06-02
Марк 14:12-26 ХРИСТИЙН ТУЙЛЫН ЭРДЭНЭТ БИЕ БА ЦУС - ИХ БАЯР
2024-05-29
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг
2024-05-22
Гаж буруу ба эрдэм буян. 20. Төлөв даруу
2024-05-19
Иохан 16:13 Ариун Сүнс буун ирсэн их баяр
2024-05-15
Гаж буруу ба эрдэм буян. 19. Энэрэл хайр
2024-05-12
Марк 16:19 Амилалтын цаг улирлын долоодугаар Ням гараг
2024-05-01
Гаж буруу ба эрдэм буян. 17. Итгэл бишрэл
2024-04-28
ПАП ФРАНЦИС ВЕНЕЦ ХОТОД АЙЛЧЛАВ
2024-04-24
Гаж буруу ба эрдэм буян. 16. Ариун Сүнс доторх хишиг ивээлт амьдрал
2024-04-21
Иохан 10:11-18
2024-04-17
Гаж буруу ба эрдэм буян 15. Хянамж болгоомж
2024-04-14
Амилалтын цаг улирлын гуравдугаар Ням гараг
2024-04-10
Гаж буруу ба эрдэм буян. 14. Чин бат
2024-04-07
Иохан 20:19-30
2024-04-03
Гаж буруу ба эрдэм буян. 13. Шударга ёс
2024-03-31
(Марк 16:3) Амилалтын Ням гараг
2024-03-10
Иохан 3:14-21
2024-03-06
Католик шашны цуврал хичээл: Гаж буруу ба эрдэм буян. 10. Омог бардам
2024-03-03
Иохан 2:13-25
2024-02-28
Гаж буруу ба эрдэм буян: 9. Атаа жөтөө, их зан