Хэлсэн үг

2024-06-30
Марк 5:21-43
2024-06-26
Мансууруулах бодисын хэрэглээ, хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын өдөрт зориулсан Католик шашны сургаал номлол.
2024-06-23
Марк 4:35-41
2024-06-19
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 4. Ариун Сүнс сүйт бүсгүйд хэрхэн залбирахыг зааж өгдөг
2024-06-16
Марк 4:26-34
2024-06-12
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 3. “Бичвэр бүр Тэнгэрбурханы амьсгалснаар”
2024-06-09
Марк 3:20-35
2024-06-05
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 2. “Салхи дуртай газраараа үлээдэг
2024-06-02
Марк 14:12-26 ХРИСТИЙН ТУЙЛЫН ЭРДЭНЭТ БИЕ БА ЦУС - ИХ БАЯР
2024-05-29
Ариун Сүнс ба сүйт бүсгүй. Ариун Сүнс Тэнгэрбурханы хүмүүс биднийг найдвар болсон Есүс рүү удирдан залдаг. 1. Тэнгэрбурханы Сүнс усны мандал дээгүүр элин хальж байлаа
2024-05-22
Гаж буруу ба эрдэм буян. 20. Төлөв даруу
2024-05-19
Иохан 16:13 Ариун Сүнс буун ирсэн их баяр
2024-05-15
Гаж буруу ба эрдэм буян. 19. Энэрэл хайр
2024-05-12
Марк 16:19 Амилалтын цаг улирлын долоодугаар Ням гараг
2024-05-01
Гаж буруу ба эрдэм буян. 17. Итгэл бишрэл
2024-04-28
ПАП ФРАНЦИС ВЕНЕЦ ХОТОД АЙЛЧЛАВ
2024-04-24
Гаж буруу ба эрдэм буян. 16. Ариун Сүнс доторх хишиг ивээлт амьдрал
2024-04-21
Иохан 10:11-18
2024-04-17
Гаж буруу ба эрдэм буян 15. Хянамж болгоомж
2024-04-14
Амилалтын цаг улирлын гуравдугаар Ням гараг