Хамба лам Вэнсэслао Падиллаг сүүлчийн замд үдэх ёслол

2018-10-10

"Хамба ламыг сүүлчийн замд үдэх ёслол"той холбоотой шинэчлэгдсэн мэдээ мэдээлэл:
10 сарын 14-нд талархал магтаалын Мөргөл 9:00 цагт болж өөрчлөгдлөө.