Хамба ламын нойрсож буй газрыг эргэх эргэл мөргөл

2018-11-04

Монгол дахь Католик Шашны шашин дэлгэрүүлэгчид, болон эгэл сүсэгтэн олон маргааш буюу 11-р сарын 02, 03, 04ний өдрүүдэд бидний хайрт Хамба ламын нойрсож буй газрыг эргэхээр эргэл мөргөл хийх гэж байна. Энэхүү эргэл мөргөл нь 3 өдөр үргэлжлэх бөгөөд париш болон бусад байгуулагууд маань 3 хуваагдан явж байгаа юм. 

Nov 2, Fri 

1. SMP,( MC-Yarmag) - ГЭГЭЭН ЭХ МАРИА ПАРИШ /МС- яармаг /               
2. St.Sophia parish - ГЭГЭЭН СОФИЯ ПАРИШ 
3. ICM - СИСТЭРИЙН БАЙГУУЛАГА 
 
Nov 3, Sat            
1. SPP,( INBO, MC-Dari-Ekh)  - ГЭГЭЭН ПЕТР ПАУЛ КАТЕДРАЛ /ЭЙНБӨВ СИСТЭРҮҮД, МС- ДАРЬ ЭХ /                                             
2. MAP (MC-Darkhan they'll depart 11:30am from Darkhan) - СҮСЭГТНҮҮДИЙН ТУСЛАГЧ ЭЭЖ МАРИА СҮМ 
3. HF (SDB,after 10:30am Mass they'll depart to cemetary)  ДОН БОСКО 
4.  CCM staff ( CJ,)  - 13 АЖИЛЧИД /СИЖЭЕ- СИСТЭРҮҮД /
5.  FMA (Fr.Damiano) - / ФР. ДАМИАНО / 
6.  SPC (4 out of the 6 are going with parishes)- ЭЙС ПИ СИ СИСТЭРҮҮД 
7.  MDC ( some are joing the parish) 
 
Nov 4, Sun 
1. St.Thomas church - ГЭГЭЭН ТОМАС СҮМ 
2. GSP - Сайн Хоньчин париш 
 
нийтдээ 232 шашин дэлгэрүүлэгч болон эгэл сүсэгтэн олон явж, бидний хайртай Хамба ламын амар тайван нойрсож буй газрыг эргэн эргэл мөргөл хийнэ.