Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Adulteryn.adulterium
журамгүй байдал - гэрлэгсдийн Журамгүй байдал