Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Duty of a bishop
Хамба ламын үүрэг