Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Intercession(s)n.intercessio
Зуучлалын даатгал залбирал