Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Inspirationn.inspiratio / afflatus
Тодорхойлолт:Энэ нь Библи судрыг бичсэн хүмүүст Тэнгэрбурханы үзүүлсэн нөлөө. Тиймээс Тэнгэрбурхан өөрөө
Ариун судрын зохиогч гэж тооцогдох юм.