Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Initiation
оруулалт
Тодорхойлолт:ОРУУЛАЛТ
Есүс Христийн сүнсээр уламжлан хэдийнээ оршин байгаа бүлгэмд шинэ хүнийг танилцуулах танилцуулга ба элсүүлэх элсэлтэд зориулагдсан нэр томьёо юм.