Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Inculturation
соёлд нийцүүлэх