Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Iconn.icon
хөрөг/икон
Тодорхойлолт:[ТЭНГЭРБУРХАНЫ] ХӨРӨГ / ИКОН
(грек үг ikona = дүрс зураг): Даатган залбирч, мацаг барьж байгаа уран бүтээлчийн бишрэлтэйгээр зурсан Дорнын Чуулганууд дахь тахилгын дүрс зураг. Тэр нь тунгаан харагч болон дүрслэгдсэн юмс болох Христ, тэнгэр элч нар, гэгээнтнүүдийн хооронд нууцлаг нэгдлийг үүсгэх учиртай.