Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Omniscience of God
Тэнгэрбурханы хязгааргүй их мэдлэг