Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Occultismn.occultismus
далдын хүчинд итгэх итгэл
Тодорхойлолт:ДАЛДЫН ХҮЧИНД ИТГЭХ ИТГЭЛ Хувь заяа, бодит зүйл, орчин зэргийн дээр хүнд эрх хүчийг олгох
учиртай сургаал ба үйлдлүүдэд зориулагдсан ерөнхий ойлголт. Нууцлаг хэрэгжүүлэлтийн жишээ гэвэл, мэргэ төлгө, шооны мэргэ, одон зурхай, алганы хээг унших зэрэг далдыг харах зөн билиг болно.