Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Obediencen.oboedientia
дуулгавартай байдал