Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Annulment or nullity of marriage
гэрлэлтийг хүчингүйд тооцох