Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Visiting the imprisoned
Хоригдлыг эргэх