Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Fidelity in marriage
гэрлэлтийн амьдрал дахь үнэнч байдал