Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Feeding the hungry
өлссөнийг хооллох