Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Fatherhood of God
Тэнгэрбурханы эцэг болохуй