Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Dying
амь тэмцэхүй
assistance in dying (to offer) - үхэхийн үед нь тус дэм (үзүүлэх нь)