Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Abba! (Father!)n.
Аав! Эцэг минь!