Хэлсэн үг

2019-02-03
Дэлхийн Залуучуудын Их Наадмын хаалтын магтаал талархлын мөргөл дээр Пап Францис залуучуудад хандан ийнхүү хэлжээ.
Дэлгэцэнд 1-4 (нийт 4)